Ga naar de inhoud

Hoe de snelweg door landschap en bebouwing snijdt

De komst van de snelweg zorgt voor ingrijpende veranderingen op menselijk vlak. De aanleg van de E3 neemt heel wat ruimte in. Landbouwers moeten hun landbouwgrond afstaan en hofsteden worden ontruimd en afgebroken. Het Comité van Aankoop voorziet een royale vergoeding voor elke onteigening. Voor veel mensen hakken de gedwongen verhuis en het afstaan van hun grond er diep in. Een aantal bewoners weigeren hun woning te verlaten tot op het laatste moment.   

Dat is nog niet alles. Het tracé van de E3 snijdt ook verschillende gehuchten, dorpen en stadskernen doormidden met doodlopende straten en moeilijkere lokale bereikbaarheid tot gevolg.   

Ook het landschap verandert onvermijdelijk met ophogingen en insnijdingen. Tussen Kortijk en Rekkem moet er klei worden uitgegraven, een hele uitdaging. Waar het landschap wordt ingesneden, wordt de uitgegraven kleigrond langs het traject van de autosnelweg gestapeld.  

Ook natuur moet wijken: natuurgebied de Damvallei (Destelbergen) wordt in vier gehakt, de zandwinning voor de aanleg slaat op verschillende plaatsen putten in het landschap. De vijvers die ontstaan, kennen we vandaag als populaire en groene recreatieplekken: De Gavers, het Damslootmeer, De Ster, Callemoeie …